Prisiau

Prisiau 2018

Mae’r prisiau isod yn seiliedig ar logi am wythnos ar gyfer 6 o bobl yn cynnwys dillad gwely. Gellid gofyn am dywelion am bris ychwanegol.

Os oes mwy na 6 ymwelwyr – dylid ychwanegu 10% i’r rhent am bob person ychwanegol.

Mawrth 10fed - Marwrth 17eg£235
Mawrth 17eg - Mawrth 24ain£235
Mawrth 24ain - Mawrth 31ain£375
Mawrth 31ain - Ebrill 7fed£395
Ebrill 7fed - Ebrill 14eg£325
Ebrill 14eg - Ebrill 21ain£325
Ebrill 21ain - Ebrill 28ain£325
Ebrill 28ain - Mai 5ed£325
Mai 5ed - Mai 12fed£325
Mai 12fed - Mai 19eg£325
Mai 19eg - Mai 26ain£325
Mai 26ain - Mehefin 2il£495
Mehefin 2il - Mehefin 9fed£440
Mehefin 9fed - Mehefin 16eg£440
Mehefin 16eg - Mehefin 23ain£440
Mehefin 23ain - Mehefin 30ain£440
Mehefin 30ain - Gorffennaf 7fed£440
Gorffennaf 7fed - Gorffennaf 14eg£440
Gorffennaf 14eg - Gorffennaf 21ain£440
Gorffennaf 21ain - Gorffennaf 28ain£580
Gorffennaf 28ain - Awst 4ydd£580
Awst 4ydd - Awst 11eg£580
Awst 11eg - Awst 18fed£580
Awst 18fed - Awst 25ain£580
Awst 25ain - Medi 1af£580
Medi 1af - Medi 8fed£400
Medi 8fed - Medi 15fed£365
Medi 15fed - Medi 22ain£365
Medi 22ain - Medi 29ain£325
Medi 29ain - Hydref 6ed£325
Hydref 6ed - Hydref 13eg£325
Hydref 13eg - Hydref 20fed£340
Hydref 20fed - Hydref 27ain£340
Hydref 27ain - Tachwedd 3ydd£220
Tachwedd 3ydd - Tachwedd 10fed£220
Tachwedd 10fed - Tachwedd 17eg£220
Tachwedd 17eg - Tachwedd 24ain£220
Tachwedd 24ain - Rhagfyr 1af£220

Mae pris gostyngol ar gael i 1 cwpwl yn seiliedig ar logi 1 ystafell wely’n unig (ac eithrio gwyliau ysgol).
Croesewir cŵn am £20 y ci yr wythynos.