Adborth Ymwelwyr

Nod y Ffermdy yw cynnig man tawel, heb ei ddifetha gyda digonedd o le y tu allan. Ein bwriad yw darparu lle cartrefol.

Dyma rai sylwadau o’n Llyfr Ymwelwyr

“Diolch am arhosiad gwirioneddol hyfryd, tawel a heddychlon yn eich cartref hardd. Mae wedi bod yn bleser pur. Mae’r ychydig ddyddiau a gawsom wedi ail bweru’r batris.”
Meade’s Family, Nottinghamshire

“Rydym mor falch mai ni oedd eich ymwelwyr cyntaf o America –roeddem ni wrth ein bodd gyda’r ffaith fod y fferm mor hynafol a’i bod yn gysylltiedig gyda hanes y teulu.. Ond yn fwy gwychder a hud y llen, rydych chi eich hunain wedi gwneud i ni deimlo yn gartrefol yng Nghymru.”
James and Brenda, Joplin, Missouri, USA

“Felly – gyda’r holl gynhwysion hyn, does ryfedd i ni fwynhau hanes a dirgelwch y lle hyfryd hwn. Mae Tanyfynwent yn ynys o dawelwch oddi mewn i’r ynys ddiddorol a hardd hon. Dydyn ni ddim am ddweud mwy – neu fe fydd y pris yn codi!”
The ‘Davies Party’, Leicester

“Cawsom wyliau hyfryd yma ac mae’n biti na fyddem wedi cael mwy o amser. Mae llonyddwch y tŷ a’r ardal wedi rhoi gorffwys i ni. Fe wnaethom ni fwynhau ymweliadau dyddiol y draenog.”
Wosakowski and Oates Family, Stockport

“Sôn am dŷ hyfryd. Beth mwy allwch chi ddweud. Perffaith.”
Abel Family, Rusthall, Turnbridge Wells

“Croeso cyfeillgar. Tŷ gyda digonedd o le a chyfarpar digonol. Doedd dim yn eisiau. Cawsom benwythnos ardderchog – a byddwn yn sicr o ddychwelyd am arhosiad hirach y tro nesaf.”
Plevin & Walker Family, Branhull, Cheshire

“Diolch am wyliau hyfryd – fe wnaethon ni fwynhau beicio a gweld yr ynys.”
Cabral Family, West Bridgford, Nottingham

“Ffermdy hyfryd a chlyd. Gwyliau tawel a chyfle i ymlacio. Diolch i Mrs Huws am y croeso –hambwrdd wedi ei halio ar gyfer tê a blodau ffres!”
Hulford Family, Thornton, Merseyside

“Gwyliau hyfryd arall. Uchafbwyntiau: nythaid o gywion bronfraith, clychau’r gog a gludlys yn y goedwig. Diolch .”
Edward and Catherine, Burton-on-Trent

“Pythefnos o wyliau gwych. Cafodd y saith ohonom a’r ddau gi amser perffaith. Roedd y bwthyn yn glyd, yn dawel ac yn gwneud i ni ymlacio – roedd yn bleser dychwelyd yma wedi diwrnod prysur ar y traeth. Diolch Mrs Huws, roeddech wedi meddwl am bopeth y byddem ei angen yn y bwthyn ac fe roesoch chi groeso mawr i ni.”
Raines Family, Duston, Northampton

“Fe wnaeth tair cenhedlaeth o Smithiaid ymlacio yma! Rhaid i mi fod yn ‘boring’ a dweud mai’r Ystafell Chwaraeon oedd y fwyaf poblogaidd. Ond roedd y ceiliog ffesant a’r tarw yn ail agos iawn.”
Smiths, Cambridgeshire