Croeso

Cewch hyd i Tanyfynwent rhwng Llyn Llywenan a Llanfachraeth oddi ar lôn dlos ac i lawr dreif sy’n rhedeg ar hydymyl cae.

Yn ffermdy o’r 17eg ganrif sydd bellach wedi ei gofrestru fel adeilad Graddfa 2 ac sy’n swatio yng nghanol y wlad, cafodd ei adfer yn ofalus iawn. Adeiladwyd ffermdy deulawr at y cartref gwreiddiol yng nghanol y 19eg ganrif.

Mae Tanyfynwent wedi ei leoli ar fferm da byw. Ceir buarth taclus ar un ochr iddo, na chaiff ei ddefnyddio ond yn anaml.